Потребителят получава заявените стоки на посочения адрес за доставка, или от най-близкия офис на куриерската фирма. В момента на доставката потребителя получава стоките с гаранционна карта (ако закупената стоката има гаранция).

Срокът за доставка на поръчаните стоки/услуги е 48 часа в работни дни от датата на плащане, в случай, че стоката/услугата е в наличност, ако желаната стока не е налична и/или е с други, изрично упоменати срокове за доставка, то потребителят ще бъде уведомен при постъпване на поръчката за срока на възможната доставка.

Публикувана е информация за цените за доставка на www.littlegiantladder.bg.

 

ОТКАЗ ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРАТКА

Потребителят има право да се откаже от договора и върне стоката в рамките на тридесет работни дни считани от момента на получаване на стоката, който е упоменат в документацията на куриерската компания, с която работи „ДИСТРИБУТОР НА МАЛКИЯ ГИГАНТ“ ЕООД. Потребителят е задължен да заплати доставката на стоката обратно до адрес посочен от „ДИСТРИБУТОР НА МАЛКИЯ ГИГАНТ“ ЕООД. Стоките не трябва да имат нарушен търговски вид: да не липсват опаковки, документация, да няма видими драскотини по повърхностите на стоката, изобщо да не липсва нищо от това с което е била придружена„ДИСТРИБУТОР НА МАЛКИЯ ГИГАНТ“ ЕООД се задължава да възстанови на потребителя пълната покупна стойност на стоките не по-късно от 30 дни считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор съгласно ЗЗП Чл. 55. ал.6.

 

РЕКЛАМАЦИЯ

Рекламации относно закупени от „ДИСТРИБУТОР НА МАЛКИЯ ГИГАНТ“ ЕООД стоки се приемат, ако те са направени своевременно в рамките на четиринадесет работни дни, като фирмата се ангажира със записването им във съответния регистър според член 127 ал.2 от ЗЗП. Приемат се рекламации на стоки, които нямат нарушен търговски вид: да не липсват опаковки, документация, да няма видими драскотини по повърхностите на стоката, да не липсват компоненти от стоката.

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди употребата на всеки един артикул, потребителят е длъжен да се запознае с приложените към продукта специфични условия за безопасна работа на продукта. При неспазването им „ДИСТРИБУТОР НА МАЛКИЯ ГИГАНТ“ ЕООД не поема отговорност за причинени щети и нарушена гаранция поради неправилна експлоатация на закупен от електронния магазин продукт.

 

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна при спазването на условията за експлоатация на съответната стока и не включва проблеми, предизвикани умишлено и/или по вина на потребителя на съответния продукт.

Гаранцията на стоките и услугите, предлагани от електронния магазин на „ДИСТРИБУТОР НА МАЛКИЯ ГИГАНТ“ ЕООД е в съответствие с гаранционните срокове, предоставяни от производителя.

 

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

При възникване на спор клиентът/потребителят може да отнесе спора за разглеждане директно към търговеца на посочените в настоящите Общи условия телефони, e-mail, форма за обратна връзка и адрес за кореспонденция. В случай на непостигане на съгласие между страните и нерешаване на спора по този начин, спорът може да се отнесе за разрешаване от компетентния орган за алтернативно разрешаване на спорове /АРС/, като в този случай търговецът предоставя на потребителя на хартиен или друг траен носител информация относно адреса на интернет страницата на съответните органи за АРС, като посочва дали ще ги използва.

На основание чл. 181н, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗП и одобрен от министъра на икономиката Списък на органите за алтернативно разрешаване на потребителски спорове, органът за алтернативно разрешаване на спора, в чийто обхват на дейност попада настоящият магазин за електронна търговия и към който е поет ангажимент за участие от търговеца е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите град Бургас, област Бургас.

За онлайн решаване на спорове може да използвате електронната платформа на ЕС за онлайн решаване на спорове /платформа за ОРС/, която предлага на потребителите и търговците в рамките на ЕС възможността да постигнат извънсъдебно уреждане на споровете, произтичащи от онлайн покупки. Тази платформа за еднократно въвеждане на жалби е лесен и интерактивен уеб сайт, който е безплатен и достъпен на всички официални езици на ЕС. Използвайки платформата за ОРС, потребителят и търговецът могат да намерят съответния орган за решаване на спора, към който да отнесат спора и който да намери решение на жалбата им. Платформата за ОРС е достъпна тук: http://ec.europa.eu/odr.

Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от „ДИСТРИБУТОР НА МАЛКИЯ ГИГАНТ“ ЕООД, който след извършване на промените се задължава да уведоми Потребителя като публикува в уебсайта на видно място съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и „ДИСТРИБУТОР НА МАЛКИЯ ГИГАНТ“ ЕООД, възникнали с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.

За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Можете да намерите повече информация за фирмените политики на страницата „Общи условия“.